Bloemenweide

Deze bloemenweide ligt op de locatie Schottelenburg, aan de Rijweg, net voorbij het kruispunt met de weg naar Veenhuizen. Tot 1 januari 2015 was dat een ponyweide. Bij oplevering stond het weiland vol met zuring en ander onkruid. DUS ONGESCHIKT voor een moestuin. Zie de foto.

Hoe verder? Want de beschikbare grond is bestemd voor de uitgifte van moestuintjes. Maar een weiland zo vol met opgeschoten onkruid kun je niet aan een nieuwe tuinder geven. Want dan zou die man of vrouw eerst aan grondverzet moeten doen. Of de vereniging zou moeten overgaan tot het onkruidvrij maken, en het verkrijgen van een gezonde bovenlaag. Maar er zijn bezwaren tegen ploegen. Moeten we het dan gaan bedekken met karton en stro? Tijdens deze overwegingen kwam er licht aan de horizon.

Voor de zomer van 2015 maakte één van onze leden het bestuur attent op een prijsvraag van de Friese Milieu Federatie. Men wilde een bloemenlint door Friesland promoten voor vlinders en bijen. Men zocht verenigingen en/of scholen die mee wilden doen. De beloning voor deelname bestond uit de ontvangst van bloemenzaad en begeleiding van centrum Cruydt-Hoeck te Nijeberkoop; dit centrum zou ook het bloemenzaad leveren. Het bestuur schaarde zich achter het voorstel. In het najaar vielen we in de prijzen. Onze verwachting dat er in de zomer van 2015 een prachtig bloemenveld zou staan moesten we meteen bijstellen. Het zaad zou pas geleverd worden in april 2016. En voor die datum zou de weide klaar gemaakt moeten worden, zoals ploegen, frezen en glad rollen. Dat gebeurde en op zaterdag 14 mei konden we het bloemenzaad inzaaien.

Lees het artikel op http://www.dewoudklank.nl/nieuws/62535/oosterwolde-zoemt-dankzij-zaai-actie-volkstuinders/
Bron: http://www.keimpevlietstra.nl/

  


Eindverslag

Onlangs ontvingen we van de Friese milieufederatie het eindverslag Heel Fryslân Zoemt.

 Klik op onderstaande link om het verslag te lezen.

Eindverslag Heel Fryslân Zoemt