Verslaglegging 1 Miljoen Fonds

HOERA, we hebben SUBSIDIE!

In het voorjaar van 2016 presenteerde de gemeente Ooststellingwerf het Fonds Ooststellingwerf, in de wandelgangen beter bekent als het “1 Miljoen Fonds”. Het college van B & W nodigde de inwoners uit een maatschappelijk initiatief in te dienen. Er zou 1 miljoen euro verdeeld worden in drie fasen. 

De eerste fase stond voor de deur; eind mei al zou de uitslag bekend gemaakt worden. Er werd een voorlichtingsavond georganiseerd. Daar was ons bestuur ook aanwezig, want we hadden een nieuwe stimulans nodig. Na deze voorlichtingsavond wisten we het zeker. We zouden meedoen. We gingen plannen maken en pakten de rekenmachine erbij. Met 14.300 euro zouden we ver kunnen komen met de ontwikkeling en promotie van onze bloemenweide, pluktuin en vlindertuin. 

Wat er aan vooraf ging

We doen meer dan alleen maar onze moestuin bewerken. We houden ons ook bezig met gezonde grond en het oogsten van puur voedsel, ook voor anderen, zoals voor Voedselbank Ooststellingwerf.

In de jaren negentig van de vorige eeuw kon een stevige basis worden gelegd voor het huidige denken over de moestuin. Het bestuur had contacten met overkoepelende organisaties voor amateurtuinders, zoals de "Federatie van Volkstuin Organisaties Noord Nederland" (VON). Uit de VON is begin jaren 90 de stichting "Voorlichting en Educatie Amateurtuinders" (VEA) opgericht. Deze stichting is vooral actief geweest in de provincie Friesland en heeft ook een paar keer een donatie en subsidie van de provincie ontvangen, waardoor er geld beschikbaar was. Zij konden bijvoorbeeld voorlichters aanbieden. Daar heeft ook  VTV "Jardinga" van kunnen profiteren bij de inrichting van de “demonstratietuin” op het complex Jardinga. De tuin werd verdeeld in drie stukken, en op elk stuk werd een methode gebruikt voor het verkrijgen van een gezonde bodem. Elke woensdag- en zaterdagmorgen werd er door vrijwilligers gewerkt in deze DEMOtuin., zoals wij hem zijn gaan noemen. Jammer genoeg werd de Stichting VEA bij gebrek aan bestuurders in 2012 opgeheven. Wij kregen een afscheidscadeau in de vorm van 2000 euro. 

In 2012 kwam er ook een subsidie van 1000 euro van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Van dat geld zijn twee prachtige kassen geplaatst, één op locatie Schottelenburg en één op locatie Jardinga pal naast de demonstratietuin. Een achterliggende gedachte was dat je door middel van een kas het groeiseizoen van verse groenten kunt verlengen, en daar zou ook de Voedselbank van kunnen profiteren. Immers, in de zomermaanden geven wij in elke oneven week op donderdag groenten die we zelf niet nodig hebben aan de Voedselbank. We hebben de demonstratietuin nog tot 2014 aangehouden; in 2015 ontstond het idee om er een pluktuin van te maken.

In de zomer van 2015 kreeg één van onze leden het idee om onze vereniging in te schrijven voor een groot project van de Friese Milieu Federatie. Het idee was om een lint van bloemenweiden aan te leggen voor vlinders en bijen. Omdat de verhuur van grasland als ponyweide op Schottelenburg per 1 januari 2015 was stopgezet, was er ook een stuk grond beschikbaar. Er werd een plan ingediend, en in het najaar kregen wij het bericht dat wij ook mee mochten doen. Er zou een cadeau van 500 euro aan bloemenzaad worden verstrekt door het centrum Cruydt-Hoeck uit Nijeberkoop. Zo ontstond de bloemenweide op de locatie Schottelenburg. 

In 2015 hadden wij op beide complexen tamelijk veel last van baldadigheid en diefstal. Een voorlopig dieptepunt op Schottelenburg was de poging om onze zitgrasmaaier te stelen. De berging was opengebroken, maar gelukkig was de zitmaaier niet thuis vanwege de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Maar de schrik zat er goed in. We wilden wel een container plaatsen, maar dat vond de wethouder niet goed. Dat kon niet vanwege het bestemmingsplan buitengebied. Wat dan?

In deze situatie kwam de oproep van de gemeente Ooststellingwerf om plannen in te dienen met een maatschappelijk en sociaal karakter op het juiste moment.