Welkom bij Volkstuinvereniging Jardinga

Welkom op onze website. Fijn, dat u bij ons op bezoek komt.

De website van de Volkstuinvereniging “Jardinga” vertelt direct over het wel en wee van onze moestuin en over projecten waar het bestuur mee bezig is. Ook is de website een communicatiemiddel tussen bestuur en leden. 
We hopen dat u plezier mag beleven aan dit bezoekje.

Misschien bent u zelf toe aan een moestuin? Of heeft u vragen en/of suggesties? Zoekt u gerust vrijblijvend contact. 
Dit kan via jardingavolkstuin@hotmail.com 

Wie zijn wij?

De Volkstuinvereniging “Jardinga” te Oosterwolde in Z.O. Friesland is opgericht op 2 januari 1974.

De vereniging telt op dit moment ruim 80 leden, die een 100 tal moestuintjes bewerken op twee locaties, namelijk Jardinga aan de Ter Borghlaan en Schottelenburg aan de Rijweg. We huren de grond (2,7 ha.) van de gemeente Ooststellingwerf.

Elk lid heeft een uniek lidmaatschapsnummer. Het bestuur geeft een nummer maar 1 keer uit. We hebben zeer recent lid nummer 727 mogen verwelkomen. Er zijn mannen en vrouwen die al heel wat jaren een moestuin bewerken. Er zijn nu nog 2 leden met een nummer onder de honderd; zij zijn al zowat vanaf het begin bij VTV "Jardinga" betrokken. In de afgelopen 47 jaar hebben we bijna 730 mensen een groot plezier kunnen doen met het werken in de moestuin. 

Wat willen wij, formeel?

In artikel 3 van de statuten staat ons doel.

“de inwoners van Oosterwolde en omstreken in de gelegenheid te stellen (…) volkstuinen te houden, zulks ter verbouwing van allerlei soorten gewassen, ter aanlegging van siertuinen en verder al hetgeen mogelijk blijkt te zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

In het Huishoudelijk Reglement wordt dat uitgewerkt. De vereniging streeft er naar om het amateur-tuinieren in brede zin te bevorderen. Het gezamenlijk bezig zijn in de natuur staat voorop. En dan denken we aan de tuin bewerken, zaaien, onderhouden, oogsten en winterklaar maken. De vereniging vervult naast een belangrijke sociale functie ook een educatieve functie. 

Onze middelen

Volgens het Huishoudelijk Reglement gaat het om:
  • Het verkrijgen, behouden en beheren van terreinen, beschikbaar gesteld door de gemeente Ooststellingwerf.
  • Het in goed overleg met de gemeente realiseren van voorzieningen die de tuinders helpen om succesvol bezig te zijn met tuinieren in de brede zin.
  • De volkstuinvereniging streeft ernaar om zo veel als mogelijk is biologisch te tuinieren.
  • Het verspreiden van een nieuwsbrief, de GROENBRIEF, voor de leden.

Meer dan simpelweg tuinieren

Onze eigen tuin komt op de eerste plaats. Daar steken we veel tijd in; ieder op zijn/ haar eigen wijze. Op een tuincomplex zijn wij ook samen tuin: mannen en vrouwen, soms ook (klein)kinderen, jong en oud.
Mensen die werk hebben, naast gepensioneerden en werkzoekenden. Met je handen in de aarde wroeten geeft aan iedereen veel voldoening en ontspanning. 
Als volkstuinvereniging zijn we ook onderdeel van de gemeenschap te Oosterwolde en omgeving. Iedereen kan lid worden van Onze Vereniging en een tuin huren. 
Om beide locaties "netjes" te houden, doen we op iedereen, minimaal eens per jaar, een beroep om samen, vaak op een zaterdagochtend, mee te werken aan het algemene onder houd op de terreinen. 
Hiervoor wordt op Jardinga een werkrooster gemaakt. En wat nog steeds geldt: Vele handen maken licht werk.....en het is ook nog plezierig ook!!!